Intervisiebegeleiding

In de zeven jaar dat ik coördinator buurtbemiddeling was heb ik veel ervaring opgedaan met intervisiebegeleiding en het invullen van teambijeenkomsten.  In die periode heb ik ervaren hoe belangrijk het is om ruimte te reserveren voor echte intervisie. Daarnaast heb ik als trainer en teamcoach veel ervaring opgedaan in het begeleiden van groepsprocessen. Door te zorgen dat deze bijeenkomsten echt leerzaam en inspirerend zijn groeit de opkomst en interesse voor intervisie.  Graag help ik jou de intervisies met jouw team vrijwilligers op maat vorm te geven. Zodat dit een leuke, leerzame en interactieve bijeenkomsten worden.

Begeleiding van je intervisiebijeenkomsten

Ik hoor regelmatig van coördinatoren dat er te weinig aandacht is voor echt intervisie voor hun buurtbemiddelaars. Deze bijeenkomsten neigen soms uit te lopen op teamvergadering of uitwisseling van ervaring op een weinig gestructureerde manier. Ik bied jou een goede en inspirerende intervisie, met professionele intervisiebegeleiding. Een goede intervisiebegeleiding draagt bij aan de ontwikkeling van vakmanschap als buurtbemiddelaar, wat tot uiting komt in:

inspirerende intervisie - Inzicht Trainingen
  • (zelf)reflectie en zelfbewustzijn
  • gespreks- en bemiddelingsvaardigheden
  • afstemming op en samenwerking met de medebemiddelaar
  • inzicht in het gedrag van bewoners

Inspirerende en verdiepende intervisie

Ik help je graag om een echte en inspirerende intervisiebijeenkomst aan jouw team van bemiddelaars aan te bieden. Een bijeenkomst waarin bemiddelaars van elkaar en over zichzelf leren! Een sfeer van veiligheid en vertrouwen, die uitnodigt tot het zien en uitproberen van nieuwe vaardigheden en perspectieven staat daarbij voorop. Ik beschik over kennis van en ervaring met zeer diverse intervisietechnieken zoals:

  • Oplossingsgerichte intervisie
  • De roddelmethode
  • De vissenkommethode
  • De clinicmethode en andere methoden die werken met rollenspellen
  • Alternatieve en creatieve intervisie methoden
intervisiebegeleiding- door Inzicht Trainingen

De opbouw van een intervisiebijeenkomst

Mijn intervisiebegeleiding geef ik vorm op basis van jouw wensen en in afstemming met jou stel ik voor elke intervisie de agenda voor de bijeenkomst samen. Vaak starten we met een aantal korte mededelingen vanuit deelnemers of de organisatie en naar wens kan er kort een thema of gesprekstechniek besproken worden. Daarna is er ruimte voor een korte kennismakings-, ijsbreker- of energizer oefening. En de meeste aandacht is er uiteraard voor echte intervisie volgens de structuur van een van de vele mogelijke intervisie methodieken.

Meer weten over de mogelijkheden?

Mijn intervisiebegeleiding is ook  beschikbaar voor andere vrijwilligersprojecten en teams van maatschappelijke organisaties. Ook online intervisie behoort tot de mogelijkheden. Wil je je als coördinator zelf ontwikkelen in intervisiebegeleiding? Dan kan ik  je zowel één op één hierin begeleiden, als jou en een groep collega-coördinatoren hierin trainen.

Binnenkort vind je op het e-learning platform voor buurtbemiddelaars e-buurtbemiddeling een kaartenbak vol met intervisiemethoden en een gratis download van éen vernieuwende intervisietechniek.

Wil je meer weten of eens vrijblijvend kennismaken? Stuur me een mailtje, een appje of bel me op.

neem contact op