Trainingen voor Welzijn en Zorg

Vanuit mijn interesse in communicatie en conflicten en mijn ervaring als medewerker en trainer in wonen, zorg en welzijn bied ik een zeer divers aanbod aan trainingen aan. Wat deze gemeen hebben is dat alle trainingen gaan over communicatie en verbinding.

 • de poly-vagaal theorie: de mens in stress
 • agressie en lastig gedrag/omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • conflicthantering
 • positieve communicatie
 • geweldloze communicatie
 • effectieve communicatie
 • samenwerken (en elkaar aanspreken).
 • coachende gesprekken
 • intervisie (het begeleiden van of het trainen in het toepassen van intervisietechnieken en het begeleiden van intervisie)
 • omgaan met weerstand
 • groepsdynamica
 • train de trainer

Inzicht door ervaring

Mijn trainingen kenmerken zich doordat ze gericht zijn op inzicht door ervaren. Door zelf te ervaren leer je het meest, en hoef je weinig tot geen theorie te onthouden. De transfer naar de praktijk zal hierdoor gemakkelijker voorlopen. bemiddelaars ervaren bijv. het effect van de eigen manier van het contact aangaan en het voeren van gesprekken met bewoners en zien ook hoe dit voor anderen werkt. Hierdoor leren ze van elkaar en worden uitgenodigd om nieuwe vormen van gedrag in te zetten. Ze krijgen ook inzicht in wie zei zijn, welke behoeften zij zelf hebben en wat voor hun echt belangrijk is. Deze eigen ervaring helpt om dit ook bij bewoners (of algemener: gesprekspartners) te herkennen. Kijk het onderstaande filmpje om meer te weten te komen over mijn manier van werken.

Het instrument dat ben je zelf

trainingen voor buurtbemiddelaars- inzicht trainingen

In het omgaan met cliënten of bewoners en het helpen oplossen van problemen ben jij als hulpverlener zelf het belangrijkste instrument. Het gaat niet specifiek om de technieken die je inzet, maar vooral om de verbinding die je maakt. Het vertrouwen dat je aan de cliënten, geeft, en de benieuwdheid om samen emoties en behoeften te onderzoeken, vraagt van jou als hulpverlener om zelfvertrouwen te hebben of te ontwikkelen en de eigen behoeften te kennen. De uitnodiging aan de cliënt om aangenomen houdingen en patronen los te laten vraagt van jou als hulpverlener om jezelf te kennen en eigen triggers en patronen te herkennen. de rol van hulpverlener of ondersteuner vraagt van jou om jezelf als instrument in te zetten. Om deze reden zijn de trainingen bij inzicht trainingen gericht op ervaren en zelfinzicht.

Op maat trainingen

Bovenaan deze pagina staat een opsomming van mogelijke trainingen. Wanneer je op zoek bent naar een andere training dan nu in mijn huidige aanbod is opgenomen, dan hoor ik dit graag. Ik stel graag samen met jou een training op maar samen, die aansluit op de ontwikkelbehoefte van jouw team.