Haal meer uit de intakes

Sinds de start in Nederland heeft Buurtbemiddeling zich ontwikkeld als een steeds omvangrijker dienstverlening en is ook van meerwaarde bij meer complexe burenproblematiek. Dit vraagt om een betere ondersteuning van de buurtbemiddelaars. Wanneer burensituaties ver geëscaleerd zijn en/of bewoners naast de problemen met de buren een rugzak aan persoonlijke problemen bij zich dragen zijn de intakes als voorbereiding voor het bemiddelingsgesprek extra belangrijk. Maar ook bij minder complexe bemiddelingszaken zorgt een diepgaander intakegesprek voor een voorsprong tijdens het bemiddelingsgesprek. Een gesprek dat mogelijk zelfs niet nodig blijkt als bewoners hun eigen kracht en mogelijkheden herontdekken tijdens de intake.

Deze training biedt bemiddelaars:

 • Kennis en oefening m.b.t. het stellen van krachtige vragen.
 • Inzicht in en ervaring met diverse niveaus van luisteren en meer informatie ontvangen die de bewoner verbaal en non verbaal uitzendt.
 • De tools om volledig aanwezig te zijn bij de gesprekken en los te komen van eigen gedachten, oordelen en onzekerheden, dit helpt om met meer aandacht en betere afstemming het gesprek begeleiden waardoor ze gemakkelijk meer diepgang in de intakegesprekken met bewoners brengen.
 • Inzoomen op de voor velen bekende basisbehoeften en het ontgiften van emoties.

De te verwachten resultaten:

 •  Bemiddelaars ontwikkelen zich van onpartijdig naar meervoudig partijdig.
 •  Meer lef en de vaardigheid om direct tot de kern te komen.
 •  Meer verbinding met en vertrouwen van de bewoners.
 •  Verbeterde afstemming tussen de bemiddelaars.
 •  De bemiddelaars gaan meer zaadjes planten gericht op meer zelfredzaamheid en het verbeteren van de burenrelatie.
 •  Bewoners krijgen een diepgaander inzicht in hun eigen triggers en hun rol in de situatie.
 •  De kans op een succesvolle bemiddeling neemt toe.

Wil je meer weten over de training ‘haal meer uit de intakes’ neem dan nu contact op.

Frank: De training “haal meer uit de intakes” is door de bemiddelaars als zeer positief, leerzaam en bruikbaar voor bemiddeling ervaren

Door hen worden vaak de interactie met cursisten, de balans tussen oefeningen en theorie en zelfreflectie genoemd. Wat ook regelmatig terugkomt en bijzonder heeft aangesproken zijn de “levels in luisteren”. Niet vreemd dat de training door hen als een zeer waardevolle wordt gezien.