Hebben jouw bemiddelaars behoefte aan meer zelfinzicht?

Lees op deze pagina meer over de trainingen die jouw buurtbemiddelaar kunnen helpen om meer zelfinzicht te krijgen. Als buurtbemiddelaar ben je zelf het belangrijkste instrument. Gelukkig zijn de meeste buurtbemiddelaars gemotiveerd om meer over zichzelf leren.  Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen, leren bemiddelaars meer over hun eigen triggers, eigen oordelen en eigen verwachtingen. Hoe groter de zelfkennis en het zelfinzicht van bemiddelaars is, hoe beter zij in staat zijn om af te stemmen op bewoners met allerhande soorten persoonlijkheden en achtergronden. Door bij jezelf de theorie toe te passen en de onderzoeken, wordt je beter in het herkennen van vergelijkbaar gedrag en reacties van bewoners, ook ga je meer regie ervaren en meer ruimte om echt te luisteren vanuit een neutrale houding en de juiste vragen te stellen op het luiste moment. Een een ander thema dat hierbij past het onderzoeken van de eigen motivatie en unieke bijdrage aan buurtbemiddeling, waardoor bemiddelaars vaak nog enthousiaster en betrokkener worden bij buurtbemiddeling.  Leer hieronder meer over de trainingen die veel aandacht voor zelfinzicht hebben zoals; haal meer uit de intakes, flow voor buurtbemiddelaars en intuïtief bemiddelen

Trainingen gericht op zelfinzicht voor de buurtbemiddelaar

In deze training leer je hoe je als bemiddelaar in de flow komt. De bemiddelaar leert meer in verbinding te zijn met zichzelf en met de ander. Hij of zij wordt zich bewust van persoonlijke drijfveren en dat wat voldoening geeft. De bemiddelaar leert van daaruit een eigen unieke bijdrage te leveren in zijn vrijwilligerswerk bij buurtbemiddeling. Lees meer

Onze intuïtie geeft ons veel informatie in de gesprekken met bewoners. Omdat dit niet grijpbaar is maken we er vaak onvoldoende gebruik van. Als bemiddelaar zal je soms aanvoelen dat de bewoner iets achterhoudt, of krijg je ineens een beeld of ingeving over de situatie. In deze training leert de bemiddelaar zijn eigen intuïtie herkennen, versterken en optimaal inzetten binnen buurtbemiddeling. Lees meer

Ik durf te stellen dat luisteren een van de belangrijkste (misschien wel de allerbelangrijkste) vaardigheid is voor een buurtbemiddelaar. In deze training bekijken we verschillende theorieën over luisteren en gaan we vooral ervaringsgericht aan de slag met tal van luisteroefeningen. Zo leren bemiddelaars te reflecteren op hun eigen luisterhouding en hun luistervalkuilen te herkennen. Vervolgens ontdekken zij ook wat er nodig is om hun luisterhouding te versterken. Een optimale luisterhouding opent zowel letterlijk en figuurlijk deuren en is de sleutel tot verbinding en zelfinzicht bij bewoners.

Een goede intake is de basis voor een vruchtbaar buurtbemiddelingstraject. In deze training leer je o.a. om echt verbinding te maken vanuit jezelf, te luisteren in het belang van de ander, krachtige vragen te stellen, emoties en basisbehoeften te herkennen en benoemen. Je leert je eigen triggers te herkennen en i.p.v. afgeleid te raken door wat het verhaal van de ander met je doet, dit te zien en kunnen benutten als waardevolle informatie. Hierdoor krijg je meer diepgang in de intake, waardoor bewoners meer inzicht krijgen (in hun eigen rol) in de situatie en beter voorbereid het bemiddelingsgesprek in gaan.  Lees meer

In de workshop co-bemiddelen leer je hoe je de samenwerking met je medebemiddelaars kunt verbeteren. We bekijken met elkaar de voordelen en valkuilen van co-bemiddeling en onderzoeken diverse mogelijke taakverdelingen. Vervolgens bespreken we het model van de Roos van Leary, aan de hand waarvan we casussen waarin de samenwerking niet optimaal was uitwerken. Zo leer je met welke interventies je de samenwerking met je medebemiddelaar kun verbeteren. Tenslotte zoomen we ook in op de reflectie na de gesprekken en geven en ontvangen van feedback in de samenwerking met je medebemiddelaar.

Trainingen afgestemd op jouw behoeften en die van je team!

De exacte invulling van iedere training wordt vastgesteld op basis van de wensen en behoeften van de coördinator buurtbemiddeling. Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan nu contact op met Pascal Vos

Contact