Trainingen voor buurtbemiddelaars

In Nederland kent bijna elke gemeente inmiddels Buurtbemiddeling. Dit betekent dat er duizenden vrijwillige buurtbemiddelaars actief zijn in Nederland. Dit zijn mensen met zeer diverse achtergronden en opleidingsniveaus. Buurtbemiddeling heeft inmiddels zijn meerwaarde bewezen, ook in zaken die voorheen vanwege complexiteit niet tot de scope van Buurtbemiddeling behoorden. Steeds vaker worden deze zaken door Buurtbemiddeling opgepakt en met succes! Dit vraagt echter een betere ondersteuning van de buurtbemiddelaars. Daarnaast hebben de meeste bemiddelaars de drive zich te blijven ontwikkelen als buurtbemiddelaar en als mens. Het aanbieden van gerichte buurtbemiddelingstrainingen is hiervoor een belangrijk middel

Aanbod trainingen voor buurtbemiddelaars

Op de onderstaande pagina’s vind je informatie over al mijn trainingen voor buurtbemiddelaars, per thema geclusterd:

Inzicht door ervaring

Mijn trainingen kenmerken zich doordat ze gericht zijn op inzicht door ervaren. Door zelf te ervaren leer je het meest, en hoef je weinig tot geen theorie te onthouden. De transfer naar de praktijk zal hierdoor gemakkelijker voorlopen. bemiddelaars ervaren bijv. het effect van de eigen manier van het contact aangaan en het voeren van gesprekken met bewoners en zien ook hoe dit voor anderen werkt. Hierdoor leren ze van elkaar en worden uitgenodigd om nieuwe vormen van gedrag in te zetten. Ze krijgen ook inzicht in wie zei zijn, welke behoeften zij zelf hebben en wat voor hun echt belangrijk is. Deze eigen ervaring helpt om dit ook bij bewoners (of algemener: gesprekspartners) te herkennen. Kijk het onderstaande filmpje om meer te weten te komen over mijn manier van werken.

Aanbod intervisie en team-bijeenkomsten

Intervisie begeleiding

Ik hoor regelmatig van coördinatoren dat er te weinig aandacht is voor echt intervisie voor hun buurtbemiddelaars. Deze bijeenkomsten neigen soms uit te lopen op teamvergadering of uitwisseling van ervaring op een weinig gestructureerde manier. Of worden opgevuld met kennisdeling en gastsprekers.

Ik bied jou een goede en inspirerende begeleide intervisie die bijdraagt aan meer reflectie, zelfbewustzijn en ontwikkeling van de vaardigheden van jouw bemiddelaars

lees verder

Verdiepende teambijeenkomst

Wil jij graag met je bemiddelaars inzoomen op een bepaald thema? Wil je bijvoorbeeld dat ze meer aandacht voor de nazorg hebben? Wil je weer eens stilstaan bij het binnenkomen bij de tweede partijen? Is het tijd om de gespreks- of vraagtechnieken weer eens op te frissen? Of wil je dat ze minder op de inhoud focussen en meer op de emoties en behoeften die daaronder liggen?

Ik kom graag jouw volgende teambijeenkomst begeleiden rondom een specifiek thema.

Lees verder

Aanbod trainingen voor vrijwilligers of professionals van maatschappelijke organisaties

De trainingen die ik vanuit Inzicht Trainingen geef worden afgestemd op specifieke wensen en behoeften van de opdrachtgever. Indien gewenst kan er ook een training volledig op maat worden gemaakt. Naast trainingen voor buurtbemiddelaars verzorg ik ook voor maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, gemeenten en politie graag een training op maat. Er zijn allerlei trainingen mogelijk in het versterken van communicatieve, bemiddelende en coachende vaardigheden. Maar ook een workshop doorverwijzen naar buurtbemiddeling behoort tot de mogelijkheden.

Het instrument dat ben je zelf

trainingen voor buurtbemiddelaars- inzicht trainingen

In het omgaan met bewoners en het helpen oplossen van burenproblemen zijn de bemiddelaars zelf het belangrijkste instrument. Het gaat niet specifiek om de technieken die de bemiddelaar inzet, maar vooral om de verbinding die hij met beide partijen maakt. Het vertrouwen dat de bemiddelaar aan beide partijen geeft de nieuwsgierigheid om samen emoties en behoeften te onderzoeken, vraagt van bemiddelaars om zelfvertrouwen te hebben of te ontwikkelen en de eigen behoeften te kennen. De uitnodiging aan bewoners om aangenomen houdingen en patronen lost te laten vraagt van bemiddelaars om  zichzelf te kennen en eigen houdingen en patronen te herkennen. Dit alles helpt bemiddelaars om zichzelf in het belang van buurtbemiddeling als instrument in te zetten. Om deze reden zijn de trainingen voor buurtbemiddelaars bij inzicht trainingen gericht op ervaren en zelfinzicht.

Op maat trainingen

Op de pagina’s onder trainingsaanbod worden alle trainingen die ik direct beschikbaar heb nader toegelicht.  Wanneer je op zoek bent naar een andere training dan nu in mijn huidige aanbod is opgenomen, dan hoor ik dit graag. Ik stel graag samen met jou een training op maar samen, die aansluit op de inwikkelbehoefte van jouw team.

Nieuw! E-buurtbemiddeling: Online trainingen voor buurtbemiddelaars

Veel van mijn trainingen voor buurtbemiddelaars zijn sinds kort ook online beschikbaar als e-learning. In deze trainingen wordt de theorie behandeld middels teksten ondersteund door afbeeldingen en modellen, luister en beeldfragment. De persoonlijke ervaring krijg je o.a. door middel van reflectieoefeningen en videofragmenten van bewonerscasussen met toepassingsgerichte opdrachten. In het forum kunnen bemiddelaars kennis en ervaring met elkaar uitwisselen. Wil je meer weten over de trainingsmogelijkheden, neem dan contact met mij op. Wil je meer weten over de mogelijkheden van e-buurtbemiddeling, klik dan op de onderstaande knop

bezoek e-buurtbemiddeling.nl
neem contact op