Aanbod trainingen voor buurtbemiddelaars

Coaching is een waardevolle aanvulling of alternatief als bemiddeling niet mogelijk is of niet heeft geholpen. Het zet een proces in gang waardoor bewoners anders met de situatie om kunnen gaan. De coach trainingen voor buurtbemiddelaars leren een coachende houding en coachtechnieken aan die bemiddelaars kunnen inzetten om bewoners hierbij te helpen. Lees meer

In de training oplossingsgericht werken voor buurtbemiddelaars versterken bemiddelaars hun basishouding van zonder oordeel en met nieuwsgierigheid kijken naar bewoners.  Tevens leren zij tal van oplossingsgerichte vragen aan, die zowel in de intake als in de bemiddeling helpen om bewoners in hun kracht te zetten. Daarmee leren zij bewoners om de focus die zij hebben op het probleem te verleggen naar de gewenste situatie.  Lees meer

Bewoners die uitgebreid klagen over de situatie, hun hele leven lijkt erom te draaien. De enige oplossing die zij zien, is dat de buren veranderen. In deze training leer je omgaan met je eigen triggers op dit gedrag. Ook leer je deze klagende houding ombuigen neer een meewerkende houding, zodat bewoners samen met de buren tot een oplossing kunnen komen. Lees meer

In deze training leer je bewoners ondersteunen in het op papier zetten van hun emoties en beleving over de burensituatie. Je ervaart zelf ook de helende werking van schrijven. Daarna leer je hoe je bewoners kunt begeleiden om hun wensen aan de buren te verwoorden in een hartelijke brief aan de buren. Lees verder

Een goede intake is de basis voor een vruchtbaar buurtbemiddelingstraject. In deze training leer je o.a. om echt verbinding te maken vanuit jezelf, krachtige vragen te stellen, emoties en basisbehoeften te herkennen en benoemen. Hierdoor krijg je meer diepgang in de intake. Lees meer

Daar waar mensen met elkaar communiceren (of hun best doen de communicatie te ontwijken) is er algauw sprake van patronen. Het gedrag van de ene roept een reactie bij de andere op. Dit geldt voor de buren onderling, maar ook voor bemiddelaars in interactie met deze buren. Wanneer de bewoner een slachtofferrol aanneemt, wil jij hem dan redden? Of ben je direct geneigd om over hem te oordelen? In deze trainingen leert de bemiddelaar patronen in interacties kennen, bewustmaken en beïnvloeden. Lees meer

Onze intuïtie geeft ons veel informatie in de gesprekken met bewoners. Omdat dit niet grijpbaar is maken we er vaak onvoldoende gebruik van. Als bemiddelaar zul je soms aanvoelen dat de bewoner iets achterhoudt, of krijg je ineens een beeld of ingeving over de situatie. In deze training leert de bemiddelaar zijn eigen intuïtie herkennen, versterken en optimaal inzetten binnen buurtbemiddeling. Lees meer

In deze training leer je hoe je als bemiddelaar in de flow komt. De bemiddelaar leert meer in verbinding te zijn met de ander en met zichzelf. Hij of zij wordt zich bewust van persoonlijke drijfveren en dat wat voldoening geeft. De bemiddelaar leert van daaruit een eigen unieke bijdrage te leveren in zijn vrijwilligerswerk bij buurtbemiddeling. Lees meer

Aanbod intervisie en team-bijeenkomsten

Intervisie begeleiding

Ik hoor regelmatig van coördinatoren dat er te weinig aandacht is voor echt intervisie voor hun buurtbemiddelaars. Deze bijeenkomsten neigen soms uit te lopen op teamvergadering of uitwisseling van ervaring op een weinig gestructureerde manier. Of worden opgevuld met kennisdeling en gastsprekers.

Ik bied jou een goede en inspirerende begeleide intervisie die bijdraagt aan meer reflectie, zelfbewustzijn en ontwikkeling van de vaardigheden van jouw bemiddelaars

lees verder

Verdiepende teambijeenkomst

Wil jij graag met je bemiddelaars inzoomen op een bepaald thema? Wil je bijvoorbeeld dat ze meer aandacht voor de nazorg hebben? Wil je weer eens stilstaan bij het binnenkomen bij de tweede partijen? Is het tijd om de gespreks- of vraagtechnieken weer eens op te frissen? Of wil je dat ze minder op de inhoud focussen en meer op de emoties en behoeften die daaronder liggen?

Ik kom graag jouw volgende teambijeenkomst begeleiden rondom een specifiek thema.

Lees verder

Aanbod trainingen voor vrijwilligers of professionals van maatschappelijke organisaties

De trainingen die ik vanuit Inzicht Trainingen geef worden afgestemd op specifieke wensen en behoeften van de opdrachtgever. Indien gewenst kan er ook een training volledig op maat worden gemaakt. Naast trainingen voor buurtbemiddelaars verzorg ik ook voor maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, gemeenten en politie graag een training op maat. Er zijn allerlei trainingen mogelijk in het versterken van communicatieve, bemiddelende en coachende vaardigheden. Maar ook een workshop doorverwijzen naar buurtbemiddeling behoort tot de mogelijkheden.

Mijn training kenmerken zich doordat ze gericht zijn op inzicht door ervaren. Door zelf te ervaren leer je het meest, en hoef je weinig tot geen theorie te onthouden. De transfer naar de praktijk zal hierdoor gemakkelijker voorlopen. Deelnemers ervaren bijv. het effect van de eigen manier van het contact aangaan en het voeren van gesprekken met anderen,  en zien ook hoe dit voor anderen werkt. Hierdoor leren ze van elkaar en worden uitgenodigd om nieuwe vormen van gedrag in te zetten. Ze krijgen ook inzicht in wie zei zijn, welke behoeften zij zelf hebben en wat voor hun echt belangrijk is. Deze eigen ervaring helpt om dit ook bij bewoners (of algemener: gesprekspartners) te herkennen. Kijk het onderstaande filmpje om meer te weten te komen over mijn manier van werken.

Het instrument dat ben je zelf

trainingen voor buurtbemiddelaars- inzicht trainingen

In het omgaan met bewoners en het helpen oplossen van burenproblemen zijn de bemiddelaars zelf het belangrijkste instrument. Het gaat niet specifiek om de technieken die de bemiddelaar inzet, maar vooral om de verbinding die hij met beide partijen maakt. Het vertrouwen dat de bemiddelaar aan beide partijen geeft de nieuwsgierigheid om samen emoties en behoeften te onderzoeken, vraagt van bemiddelaars om zelfvertrouwen te hebben of te ontwikkelen en de eigen behoeften te kennen. De uitnodiging aan bewoners om aangenomen houdingen en patronen lost te laten vraagt van bemiddelaars om  zichzelf te kennen en eigen houdingen en patronen te herkennen. Dit alles helpt bemiddelaars om zichzelf in het belang van buurtbemiddeling als instrument in te zetten. Om deze reden zijn de trainingen voor buurtbemiddelaars bij inzicht trainingen gericht op ervaren en zelfinzicht.

Meer mogelijkheden voor trainingen

Op de pagina’s trainingsaanbod worden alle trainingen die ik direct beschikbaar heb nader toegelicht. Ik heb nog veel meer ideeen voor het aanbieden van trainingen voor buurtbemiddelaars, zoals de pendelbemiddeling en luisteren voor buurtbemiddelaar. Daarnaast verzorg ik ook trainingen aan vrijwilligers en professionals in het maatschappelijk werkveld die hun communicatieve, bemiddelende en coachende vaardigheden willen versterken en zichzelf beter willen leren kennen. Wanneer je op zoek bent naar een andere training dan nu in mijn huidige aanbod is opgenomen, dan hoor ik dit graag.

Nieuw! E-buurtbemiddeling: Online trainingen voor buurtbemiddelaars

Veel van mijn trainingen voor buurtbemiddelaars zijn sinds kort ook online beschikbaar als e-learning. In dee trainingen wordt de theorie behandeld middels teksten ondersteund door afbeeldingen en modellen, luister en beeldfragment. De persoonlijke ervaring krijg je o.a.door middel van reflectieoefeningen en videofragmenten van bewonerscasussen met toepassingsgerichte opdrachten. In het forum kunnen bemiddelaars kennis en ervaring met elkaar uitwisselen. Wil je meer weten over de trainingsmogelijkheden, neem dan contact met mij op. Wil je meer weten over de mogelijkheden van e-buurtbemiddeling, klik dan op de onderstaande knop

bezoek e-buurtbemiddeling.nl
neem contact op