Transactionele Analyse (TA) voor buurtbemiddelaars

In situaties van burenoverlast zie je vaak dat bewoners op elkaar reageren vanuit aannames hoe de buren over hun denken en waarom ze dingen doen (ze parkeren de auto voor mijn deur om mij te pesten). Op die manier raken ze vaak met elkaar in patronen van denken en reageren verzeild, zeker als de situatie maanden of zelfs jaren voortduurt. De kern van het probleem raakt verborgen achter de ergernissen over elkaar, waar zij zich dagelijks mee bezig houden. Je hoort opmerkingen als :’De buurvrouw moet eens ophouden met zielig doen’, ‘Hoe hard ik ook rekening met hem houd , ik doe het toch nooit goed’ en Zij gaan voor mij niet bepalen hoe ik mijn leven moet leven’. Transactionele analyse helpt deze patronen doorzien en veranderen.

Transactionele analyse (TA) is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag en communicatie die mensen helpt te groeien en veranderen, wat heel goed aansluit bij de methodiek van buurtbemiddeling. Als bemiddelaar leer je een aantal uitgangspunten en kernconcepten die je ondersteunen om je bewust te worden van jouw patronen van denken, voelen en doen en die van bewoners in burensituaties. Dit herkennen van patronen bij en tussen bewoners helpt om op neutrale wijze de gesprekken te begeleiden. Daarnaast kunnen bemiddelaars bewoners helpen zelf inzicht te krijgen in deze patronen en elkaar anders aan te spreken. In deze training leer je onder andere werken met de dramadriehoek, het ok-vierkant, scripts en de ego-posities van ouder, kind en volwassene.

De Dramadriehoek of Reddersdriehoek

één van de modellen binnen de transactionele analyse is de dramadriehoek. Dit model bestaat uit drie rollen die elkaar wederzijds beïnvloeden.

  • Het slachtoffer: Ik kan er niets aan doen
  • De redder: ik help je wel
  • De aanklager: Jij doet dit altijd

Wanneer je zelf als bemiddelaar onderdeel van dit (rollen) spel wordt verlies je je neutrale positie. Je merkt bijvoorbeeld dat je je verantwoordelijk voelt voor het oplossen van het probleem voor een bewoner. Of je voelt de neiging om over partijen te oordelen of ze als schuldige aan te wijzen. Wanneer je inzicht krijgt in dit spel kun je uit de rol stappen en de regie over het proces terugwinnen.

transactionele analyse voor buurtbemiddelaars

Het ouder-volwassene- kind model

Het OVK-model is een model uit de Interactionele analyse dat de interne emotionele toestand van mensen in interacties verheldert.

OVK- model transactionel analyse

De te verwachten resultaten van de training

  • Het herkennen van patronen van bewoners in het denken over en de interactie met buren en deze patronen helpen doorbreken.
  • Betere afstemming op de bewoners.
  • Herkennen wanneer je zelf in een reddende of oordelende rol schiet, en vaardigheid in het loskomen van deze rollen.
  • Doordat je rollen en patronen bij je medebemiddelaar herkent, kun je beter afstemmen, elkaar helpen meer bewust te worden en zo de samenwerking verbeteren.
  • Betere regie over het gesprek.

Wil je meer weten over de training transactionele analyse voor buurtbemiddelaars? Neem dan nu contact op.