Coaching voor buurtbemiddelaars

Elke buurtbemiddelaar en coördinator kent het. De bemiddeling loopt vast of komt niet tot stand en je zou graag meer voor een van beide partijen willen betekenen. Coaching voor buurtbemiddelaars is er op gericht buurtbemiddelaars te leren hoe ze in 1 tot 3 extra gesprekken een bewoner kunnen helpen om anders met de situatie en de eigen emoties die in deze situatie spelen om te gaan. De coaches van buurtbemiddeling helpen bewoners de (vaak extreme) focus van de situatie te verleggen naar positieve zaken in hun dagelijks leven. Ze begeleiden bewoners in het krijgen van inzicht in hun eigen rol in de situatie, zodat ze gaan zien waar ze wel invloed op hebben en waar niet, en de situatie zoals hij nu is beter kunnen accepteren

coaching voor buurtbemiddelaars- coachmodel

Het coachmodel is een van de methoden waar we in de coachtraining voor buurtbemiddelaars praktisch mee aan de slag gaan. Dit helpt bewoners om zich te krijgen op hun gewenste manier van omgaan met de burensituatie te bereiken. Ze krijgen onder andere zicht op de belemmeringen die hun in de weg staan, de kwaliteiten en vaardigheden die hun kunnen helpen dit te bereiken.

Basis Coachtraining voor Buurtbemiddelaars

Deze training is bestemd voor buurtbemiddelaars die nog geen of weinig ervaring met coaching hebben binnen de context van buurtbemiddeling. Affiniteit met coaching en ervaring met het begeleiden van gesprekken is wel aan te raden. In twee dagen is leren bemiddelaars hoe te coachen in de context van buurtbemiddeling

Deze training duurt 2 dagen (4 dagdelen)

De volgende vaardigheden en technieken komen aan bod

 • Kader coachen binnen buurtbemiddeling
 • Luisteren op 3 verschillende levels
 • Het stellen van krachtige vragen vanuit benieuwheid
 • Intuïtie
 • zelf-management
 • het coachmodel- wat is er nodig om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen
 • de logische niveaus- herken op welk level er verandering nodig is

Verdiepende coaching voor buurtbemiddelaars

Deze training is bestemd voor de coaches binnen een buurtbemiddelingsteam of bemiddelaars die al persoonlijke ervaring hebben met coachen. Het resultaat van deze training is dat je nog krachtiger kunt coachen. Je kunt echt te gaan werken op de diepere emotionele laag.

Deze training duurt één dag (2 dagdelen)

De volgende vaardigheden en technieken komen aan bod

 • Een verdieping in luisteren, het stellen van krachtige vragen en intuitie
 • De kracht van het nu ( de presence)
 • de principes van groei en bescherming
 • Werken vanuit het lichaamsbewustzijn (de body-mind)
 • Hartcoherentie, een ademhalingstechniek die helpt om meer zelfbewust te worden, te leren omgaan met stress en meer te ontspannen.
coaching bij buurtbemiddeling- co-active coachmodel

Het co-active coachmodel biedt een overzicht van de belangrijkste vaardigheden als coach en hun samenhang. Gedurende de beide trainingen  coaching voor buurtbemiddelaars ervaren de bemiddelaars het belang van deze vaardigheden en leren ze deze in te zetten ten behoeve van het procesvan de bewoners die zij coachen.

De precieze invulling van een coachtraining wordt vastgesteld op basis van de wensen en behoeften van de coordinator buurtbemiddeling. Wil je meer informatie over de coachtrainingen door Pascal Vos? Neem dan nu contact op.

Heb je ambitie om zelfstandig coach te worden? Pascal verzorgt samen met Anton Binnenmars een 15 daagse opleiding tot Effortless Coach. Kijk op www.effortlesscoaching.be voor meer informatie.