Oplossingsgericht werken voor buurtbemiddelaar

De kracht van het vragen stellen

Oplossingsgericht werken, deze term roept soms vragen op. Als buurtbemiddelaar kom je toch juist niet met oplossingen. Dat klopt helemaal! Met de term oplossingsgericht wordt de denkrichting bedoeld. Denk je in oplossingen of denk je in problemen?

gespreksmodel oplossingsgericht werken voor buurtbemiddelaars

Vanuit het oplossingsgericht werken help je bewoners om hun aandacht vanaf de huidige situatie, te richten op de gewenste situatie. Je verschuift dus de focus van de problemen met de buren naar,  hoe bewoners deze problemen opgelost willen zien. Het belangrijkste middel om bewoners te helpen deze switch te maken is het stellen van vragen. De training oplossingsgericht werken leert bemiddelaars dan ook tal van oplossingsgerichte vragen aan en stimuleert de creativiteit om eigen formuleringen voor deze vragen te vinden. Deze vragen zijn zowel toepasbaar in de intakegesprekken als in het bemiddelingsgesprek.

De oplossingsgerichte aanpak is gericht op successen en uitzonderingen op de overlast. De eigen krachten en oplossingsmogelijkheden van bewoners wordt gestimuleerd, waardoor zij meer regie over de situatie gaan ervaren en meer zelfredzaam worden.

Het 6-staps oplossingsgerichte gespreksmodel biedt een structuur voor elke gesprek, van de start tot en met de afsluiting.

De training ‘Oplossingsgericht werken’ biedt bemiddelaars:

 • De kans om hun niet-weten basishouding (zonder oordeel, vanuit oprechte nieuwsgierigheid, los van eigen referentiekader) te versterken.
 • Een succes- en toekomstgerichte kijk op de problemen tussen te buren die hen helpt de mogelijkheden en kwaliteiten van bewoners te zien en stimuleren.
 • Kennis en oefeningen in het stellen van tal van oplossingsgerichte vragen.
 • Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden zoals het maken van verbinding, luisteren met oplossingsgerichte oren en het geven van erkenning.
 • Ervaring in het gebruik van oplossingsgerichte interventies zoals: de wondervraag, schaalvragen, coping en complimenteren.
 • Een complete structuur voor ieder gesprek met een bewoner met het 6-staps oplossingsgerichte gesprek model.
 • Tips en tools voor het begeleiden van een oplossingsgericht bemiddelingsgesprek.

De te verwachten resultaten van de training ‘Oplossingsgericht werken’

 • Bemiddelaars krijgen meer vertrouwen in hun eigen gespreksvaardigheden.
 • Ze stellen krachtigere en effectievere vragen waardoor ze eerder tot de kern van de burensituatie komen.
 • Bemiddelaar zijn in staat om de eigen kracht en het zelfoplossend vermogen te stimuleren in bewoners. Hierdoor zijn bewoners meer tevreden over de ondersteuning en meer bereid om samen met de buren tot een oplossing te komen.
 • Doordat bemiddelaars bewoners helpen ook naast het probleem met de buren te focussen en te kijken naar wat er allemaal wel goed gaat, stijgt het gevoel van de regie over het eigen leven en zal hun gevoel van tevredenheid toenemen.
 • Met hulp van de bemiddelaars komen bewoners tot creatievere oplossingen die meer toekomstbestendig zijn. Ze zijn meer gemotiveerd om deze uit te voeren en zullen over het algemeen bij een volgende probleem met (een van) de buren meer zelfredzaam zijn.
 • Daarnaast is het een hele leuke dag vol ruimte voor eigen inbreng, wat ook goed is voor de sfeer en de verbinding binnen jouw team van bemiddelaars.

Als iets werkt doe er dan meer van

Als iets niet werkt stop er mee

De opzet van de training is zo dat er veel ruimte en aandacht is voor het zelf ervaren en het inbrengen van eigen casussen. Ik ben erg blij met input van de bemiddelaars en koppel deze aan de theorie. Wil je meer weten over de mogelijkheden van deze training of deze training boeken neem dan nu contact op. Van deze training is ook een online versie beschikbaar op e-buurtbemiddeling.nl

Neem contact op
meer trainingen