Hebben jouw bemiddelaars behoefte aan meer inzicht in bewonersgedrag?

Lees op deze pagina meer over de trainingen die jullie bemiddelaars kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in het gedrag van bewoners. Wanneer je meer inzicht heb in de redenen van bewonersgedrag helpt dat om een betere verbinding met de bewoner te krijgen. Bij bewoners, kun je een allergie ervaren voor het soort gedrag wat ze vertonen zoals klaaggedrag, of discriminerend gedrag, dan kan dit inzicht helpen om meer neutraal te blijven. Het helpt je om aansluiting te maken met wat er achter dit voor jou ‘irritante’ gedrag schuil gaat. Ook op het moment dat je een tweede partij wilt overhalen om deel te nemen aan het bemiddelingsgesprek, is het zeer waardevol om zijn gedrag te kunnen doorzien. Hierdoor voorkom je weerstand en kun je een positieve aansluiting maken, die perspectief kan geven op zijn belangen in deze burensituatie en een positieve oplossing hiervan.

Trainingen die inzicht geven in bewonersgedrag

Bewoners die uitgebreid klagen over de situatie, hun hele leven lijkt erom te draaien. De enige oplossing die zij zien, is dat de buren veranderen. In deze training leer je omgaan met je eigen triggers op dit gedrag. Ook leer je deze klagende houding ombuigen neer een meewerkende houding, zodat bewoners samen met de buren tot een oplossing kunnen komen. Lees meer

In deze training zoomen we in op het bewegen van de tweede partij in een buurtbemiddeling om deel te nemen aan het bemiddelingsgesprek. Doordat bemiddelaars deze bewoner(s) verrassen met hun bezoek en ze meestal niet om hulp hebben gevraagd, kunnen ze hen vaak in een reactie van weerstand treffen. We zoomen in op de achtergrond van deze weerstand, die ligt in de werking van onze hersenen en leren hoe bemiddelaars deze weerstand zo kunnen ombuigen dat ze komen tot een positieve verbinding. De mindset van de bemiddelaar heeft een cruciale rol in het maken van verbinding en het overhalen van de tweede partij. Samen onderzoeken we deze mindset, en hoe je deze positief kunt beïnvloeden. Ook bekijken we aan de hand van het 5G model de escalaties die er tussen de buren kunnen zijn en leren hoe je bewoners kunt helpen om van belemmerende naar helpende gedachten kunt komen. Uiteraard komen er ook specifieke overtuigingtechnieken aan bod, zoals het inzetten van Miltontaal. Een ervaringsgerichte training vol praktische oefeningen.

Daar waar mensen met elkaar communiceren (of hun best doen de communicatie te ontwijken) is er algauw sprake van patronen. Het gedrag van de ene roept een reactie bij de andere op. Dit geldt voor de buren onderling, maar ook voor bemiddelaars in interactie met deze buren. Wanneer de bewoner een slachtofferrol aanneemt, wil jij hem dan redden? Of ben je direct geneigd om over hem te oordelen? In deze trainingen leert de bemiddelaar patronen in interacties kennen, bewustmaken en beïnvloeden. Lees meer

Vaak zie je dat de communicatie tussen buren voornamelijk gebaseerd is op oordelen en dat ze zich uiten in eisen en verwijten over een weer. In de training interculturele communicatie leer je hoe je, in plaats van op deze inhoud, de aandacht kunt richten op achterliggende emoties en behoeften. Je leert het verschil kennen tussen echt gevoelens en quasi-gevoelens (gedachten die verwoord worden alsof het gevoelens zijn). Ook leer je bewoners te ondersteunen om hun verzoeken aan elkaar te formuleren in positieve en concrete actietaal. Door op deze manier naar bewoners te luisteren (vanuit mededogen) maak jij het mogelijk dat er over en weer gemakkelijker een verbinding ontstaat, bewoners meer begrip voor elkaar krijgen en ze samen tot concrete en duurzame oplossingen kunnen komen. Ook leer je je eigen oordelen op deze manier te onderzoeken en meer erkenning en begrip voor je eigen behoeften en gevoelens te hebben, bijvoorbeeld bij bewoners met discriminerend gedrag.

Maak in deze training kennis met de visie van het systemisch denken!

Burenproblemen spelen zich altijd af in een bepaalde context.  Hierbij is de buurt en de rol die de persoon heeft binnen de straat en/of buurt van belang. Leer deze manier van kijken en het stellen van vragen en geeft bemiddelaars en bewoners snel inzicht in de dynamiek van de burenoverlast en versterkt daarmee het oplossingsvermogen en de eigen regie van bewoners.

Ook kijken we in de deze training naar  andere systemen waar de betreffende buren deel van uitmaken; zoals relatie, werk en gezin van herkomst. Veel van het gedrag wat zij vertonen is een (onbewuste) herhaling van gedrag wat zij ook in werksituaties, vriendschappen en het gezin vertonen. Vaak verklaart de rol het gezin van herkomst dit gedrag. Nu ga je als buurtbemiddelaar natuurlijk niet in het verleden wroeten. Wel helpt een introductie in de wereld het systemisch denken je om patronen te herkennen en tot inzichtgevende vragen te komen. Dit kan bewoners helpen om de dynamiek tussen hen in de buren te herkennen, zelf de verantwoordelijkheid voor (hun rol in) de situatie te nemen en hiermee tot een duurzame verbetering van de situatie te komen.

Daarnaast maakt de houding van het ‘fenomenologisch waarnemen’  die bemiddelaars in deze training aanleren een zeer waardevolle neutrale manier van kijken naar de situatie en het ondersteunen van bewoners mogelijk.

Training die perfect aansluiten bij jouw behoeften en die van je team!

De exacte invulling van iedere training wordt vastgesteld op basis van de wensen en behoeften van de coördinator buurtbemiddeling. Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan nu contact op met Pascal Vos

contact