Hebben jouw bemiddelaars behoefte aan verdieping van gespreksvaardigheden?

Lees op deze pagina meer over de trainingen die jullie bemiddelaars kunnen helpen om meer verdieping van gespreksvaardigheden te brengen in de intake en bemiddelingsgesprekken met bewoners. Als buurtbemiddeling ondersteun je bewoners voornamelijk door het teruggeven wat je hoort en ziet en het stellen van vragen hierover. Dit kun je op verschillende manieren doen afhankelijk van wat je wilt bereiken, maar ook van je eigen kennis, vaardigheden en voorkeuren. Hierbij stem je je uiteraard altijd af op de bewoner. Trainingen die bemiddelaars kunnen helpen om hun rugzak met vaardigheden uit te breiden en te verdiepen zijn bijvoorbeeld; geweldloze communicatie, oplossingsgericht werken, interculturele communicatie. Leer hieronder meer over deze verdiepende trainingen.

Trainingen in verdiepende gesprekstechnieken voor buurtbemiddelaars

In de training oplossingsgericht werken voor buurtbemiddelaars versterken bemiddelaars hun basishouding van zonder oordeel en met nieuwsgierigheid kijken naar bewoners.  Tevens leren zij tal van oplossingsgerichte vragen aan, die zowel in de intake als in de bemiddeling helpen om bewoners in hun kracht te zetten. Daarmee leren zij bewoners om de focus die zij hebben op het probleem te verleggen naar de gewenste situatie.  Lees meer

Daar waar mensen met elkaar communiceren (of hun best doen de communicatie te ontwijken) is er algauw sprake van patronen. Het gedrag van de ene roept een reactie bij de andere op. Dit geldt voor de buren onderling, maar ook voor bemiddelaars in interactie met deze buren. Wanneer de bewoner een slachtofferrol aanneemt, wil jij hem dan redden? Of ben je direct geneigd om over hem te oordelen? In deze trainingen leert de bemiddelaar patronen in interacties kennen, bewustmaken en beïnvloeden. Lees meer

Wanneer je als bemiddelaar te maken krijgt met bewoners met een andere culturele achtergrond, kan dit je heel onzeker maken, of zorgen voor miscommunicatie. In deze training zoomen we in op een aantal modellen die jou zicht geven op culturele verschillen. Daarna gaan we aan de slag met de basishouding waarmee je deze bewoners tegemoet kunt treden, en zoomen we in op concrete casussen. Hiermee bereid je jezelf voor op het maken van een oprechte verbinding met bewoners met diverse culturele achtergronden en het voorkomen van cultuurgerelateerde misverstanden in intake en bemiddeling. Hierdoor versterk je het begrip tussen bewoners over een weer en kun je samen met beide partijen tot een soepel bemiddelingsproces en duurzame intercultureel georiënteerde opossingen komen.

Vaak zie je dat de communicatie tussen buren voornamelijk gebaseerd is op oordelen en dat ze zich uiten in eisen en verwijten over een weer. In de training interculturele communicatie leer je hoe je, in plaats van op deze inhoud, de aandacht kunt richten op achterliggende emoties en behoeften. Je leert het verschil kennen tussen echt gevoelens en quasi gevoelens (gedachten die verwoord worden alsof het gevoelens zijn). Ook leer je bewoners te ondersteunen om hun verzoeken aan elkaar te formuleren in positieve en concrete actietaal. Door op deze manier naar bewoners te luisteren (vanuit mededogen), maak jij het mogelijk dat er over en weer gemakkelijker een verbinding ontstaat, bewoners meer begrip voor elkaar krijgen en ze samen tot concrete en duurzame oplossingen kunnen komen. Ook leer je je eigen oordelen op deze manier te onderzoeken en meer erkenning en begrip voor je eigen behoeften en gevoelens te hebben, bijvoorbeeld bij bewoners met discriminerend gedrag.

Wanneer je als buurtbemiddelaar niet frequent een bemiddelingsgesprek begeleid, raak je gemakkelijk de routine kwijt. In deze training gaan bemiddelaars aan de hand van korte theorie praktisch aan de slag om de puntjes op de i te zetten, in het begeleiden van een bemiddelingsgesprek. We doorlopen alle stappen in het bemiddelingsgesprek en en leren je praktische tips en tools om met de bewoners samen tot een positief resultaat te komen. Zo is het weer in beweging brengen van een vastgelopen bemiddelingsgesprek een belangrijk thema, maar ook co-bemiddeling (de samenwerking met jou medebemiddelaar) en het optimaliseren van deze samenwerking komen uitgebreid aan bod.

Trainingen afgestemd op jouw behoeften en die van je team!

De exacte invulling van iedere training wordt vastgesteld op basis van de wensen en behoeften van de coördinator buurtbemiddeling. Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan nu contact op met Pascal Vos

neem contact op