Intuïtief Bemiddelen

Waar blijft onze intuïtie in de gesprekken die we voeren? In onze huidige maatschappij worden mensen opgeleid om alles zoveel mogelijk rationeel te doen en ons alleen op de woorden van anderen te baseren. In de interactie tussen mensen is het grootste deel van de informatie die uitgewisseld wordt non-verbaal. In het vak van buurtbemiddelaar is juist deze non-verbale informatie van ongekend belang. Deze informatie nemen wij onbewust op en uit zich in onze intuïtie, ook vaak (onder)buikgevoel genoemd. Veel buurtbemiddelaars hebben een sterk ontwikkeld buikgevoel maar missen het lef en de vaardigheden om dit optimaal te gebruiken tijdens de gesprekken met bewoners. Help bemiddelaars deze kwaliteit te ontplooien met de traing intuïtief bemiddelen

‘Waar blijft onze intuitie in de gesprekken die we voeren?’

Bemiddelaars leren

  • Wat intuïtie is en hoe dit werkt.
  • Zich bewust te worden van de signalen die hun eigen lichaam geeft en dit te kunnen en durven vertalen naar waardevolle inbreng in intake of bemiddeling.
  • Zonder moeite vanuit dit buikgevoel te werken binnen het protocol Buurtbemiddeling. De intuïtie word versterkt, en de kracht van het gebruiken hiervan wordt inzichtelijk.
  • (nog meer) op hun intuïtie te vertrouwen en deze in te zetten om meer diepgang in de intakes en bemiddelingsgesprekken te brengen. Dit geeft bovendien een betere verbinding tussen beide bemiddelaars en met de bewoners. Daarnaast geeft het meer plezier en voldoening in het bemiddelen.
  • Hun gevoel dat er meer aan de hand is serieus te nemen en hierop door te vragen. Indien nodig signaleren ze de mogelijke ingang voor hulpverlener en respecteren hierbij de grens tussen de rol van bemiddelaar en hulpverlener.

In deze praktische training wordt gewerkt op basis vanuit heldere en compacte theorie die een kader geeft voor het ervaren van de eigen intuïtie en oefenen met het inzetten van deze intuïtie in buurtbemiddelingstrajecten.

Ben je benieuwd wat deze training voor jouw buurtbemiddelaars kan betekenen? Neem dan nu contact op