Geïnspireerd door een boek wat ik afgelopen week las wat perfect aansluit bij mij visie op het leven en de trainingen die ik geef, ben ik gaan schrijven over luisteren. De kracht van echt luisteren, daar wil ik je graag meer over vertellen.

harthorend- boek Harry van der Pol

‘Om echt naar een ander te kunnen luisteren moet je eerst naar jezelf (leren) luisteren’. Zo begrijp ik de kernboodschap  van Harry van der Pol zijn boek Hart horend. Die ik voor mezelf aanvul met ‘om een ander echt te leren kennen helpt het als je jezelf kent’ en ‘om een ander te kunnen helpen moet je eerst jezelf helpen’.

Om echt naar een ander te kunnen luisteren moet je eerst naar jezelf (leren) luisteren

Luister met je hele lichaam

Luisteren doe je niet alleen met je oren maar met je hele lijf.

Je hoort de woorden en neemt met al je zintuigen waar wat de ander non-verbaal (en met zijn stem) communiceert. Je hoort dan wat de ander zegt en wat hij juist niet zegt. Je merkt wanneer er een verschil is tussen wat hij met zijn woorden zegt en wat je aan hem ziet.  Je hoort ook wanneer zijn stem ineens verandert van klank of volume of dat hij sneller of langzaam gaat praten.

Regelmatig creëren we een verhaal over de werkelijkheid, waarvan we zelf ook diep van binnen weten dat het niet (helemaal) klopt. Iemand die dit opmerkt helpt je om meer inzicht in jezelf te krijgen.

Je mag je laten raken door de woorden van de ander. Dan voel je wat de woorden van de ander (en alles wat hij daarbij/daarnaast communiceert) met je doen. Dit kan regelmatig emoties in je oproepen, soms kun deze behoorlijk heftig zijn.

Echt luisteren doe je met al je zintuigen en je gevoel

Luister naar jezelf

De kunst is om niet alleen tijdens het luisteren naar anderen, maar in het dagelijks leven goed naar jezelf te luisteren, zodat je jezelf beter leert kennen. Je weet dan wat de zaken zijn die je raken en waarom ze je raken. Dit helpt je om vanuit een neutrale positie, zonder oordeel en (de neiging tot) advies te luisteren.

luisteren- Inzicht Trainingen

Interessant vind ik ook om daarbij te betrekken dat de emoties die jij bij het luisteren naar de ander voelt vaak vooral iets zeggen over jou en jouw proces. Vaak zijn er patronen die in het verleden zijn ontstaan in relatie tot je naasten, die nu nog steeds (onbewust) getriggerd worden.

Er zijn allerlei interessante theorieën over de achtergrond hiervan:

  • Delen of eigenschappen van jezelf die je niet accepteert of niet hebt ontwikkeld (de denkwijze van voice dialogue sluit hierbij aan)
  • Patronen die te maken hebben met gedrag vanuit een ouder of kind positie (Een model uit de transactionele analyse waar je hier meer over kunt lezen)
  • Gevoeligheden die zijn ontstaan de relatie tot jouw gezin van herkomst (de denkwijze van systemisch werken).

Ieder van ons heeft delen van zichzelf die hij niet of minder accepteert, patronen van reageren en gevoeligheden. Door naar jezelf te luisteren en gesprekken te hebben met anderen die echt naar je luisteren leer je jezelf beter kennen en accepteren zoals je bent.

Echt luisteren, hoe doe je dat?

luisteren- Inzicht Trainingen

Maar hoe doe je dat echt luisteren? Luister niet om informatie te krijgen, maar oprecht om de ander te begrijpen. Wees benieuwd wat de woorden die de ander kiest voor hem betekenen. Luister dus los van je eigen referentiekader. Jouw houding van open, eerlijk en nieuwsgierig luisteren maakt dat de ander ook opener, eerlijker en nieuwsgieriger naar zichzelf wordt en zichzelf beter gaat begrijpen.

Vragen die het luisteren ondersteunen

Wanneer je je echt afstemt op te ander komen de beste vragen vaak spontaan in je op:

  • Wat is voor de ander echt belangrijk?
  • Welke normen en waarden hoor je daarin terug?
  • Wat geeft zijn leven betekenis? Welke zaken belemmeren hem?
  • Welke dingen maken hem van slag?  Wat raakt hem daar dan precies aan?

En heb je geen spontane reactie, wees dan gewoon in stilte aanwezig en wees benieuwd wat er bij jou of bij de ander komt.

De waarde van echt luisteren

Echt luisteren zorgt dat de ander zich volledig erkend en geaccepteerd voelt. Hierdoor krijgt hij de moed om ook naar de minder mooie of minder bekende delen van zichzelf te kijken. Dit maakt hem een completer mens en zorgt er voor dat zijn eigen kracht en oplossingsmogelijkheden groeien.

Kom dichterbij in plaats van weg te rennen. Loop niet weg voor wat bij jezelf hoort. Het is van jou. Alles wat er bij jezelf te horen is mag er zijn omdat het jou (en mij) veel te zeggen heeft. Vlucht niet weg voor wat je bij de ander hoort. Al heb je misschien de begrijpelijke neiging er met een boog omheen te lopen. Het is goed ook naar die neiging te luisteren en te ontdekken wat maakt dat je dat het liefste zou doen. Natuurlijk zijn er grenzen waar je rekening mee moet houden. Maar als je ruimte kunt vinden , weet dan: wat je de ander geeft door te luisteren en niet weg te rennen is voor die ander ontzettend waardevol. ‘ citaat van Harry van der Pol uit het boek ‘Harthorend’

Beter leren luisteren als buurtbemiddelaar?

In alle trainingen die ik voor buurtbemiddelaars geef is aandacht voor luisteren. We gaan praktisch en ervaringsgericht aan de slag. Wat doet het verhaal van de ander met jou? Hoe kun je al je zintuigen inzetten tijdens het luisteren? Hoe kun je luisteren los van je eigen referentiekader? Hoe kom je los van je eigen mening en oordeel?

Door bewustwording van jezelf en jouw kwaliteiten en gevoeligheden, ga je ook beter begrijpen wat er bij buurtbewoners gebeurt tijdens het gesprek in in de communicatie met hun buren. Ook verbetert het begrip voor en de samenwerking met je medebemiddelaar.

In de trainingen ‘Haal meer uit de intakes‘, ‘Intuïtief bemiddelen‘, ‘coaching voor buurtbemiddelaars‘ en de basistraining die ik aan het ontwikkelen ben, gaat speciale aandacht uit naar luisteren

Bekijk trainingsaanbod voor buurtbemiddelaars