Twee trainingen in Oplossingsgericht werken – nieuw trainingsaanbod voor buurtbemiddelaars

De afgelopen periode, waarin ook ik met mijn gezin aan huis gekluisterd was heb ik besteed aan het duiken in boeken vol met gespreks- en coachmethodieken. Daarnaast heb ik al het coach en trainingsmateriaal dat ik de afgelopen 10 jaar verzameld heb door genomen. Naast de trainingen die ik voor e-buurtbemiddeling heb ontwikkeld zijn hier twee nieuwe face to face trainingen uit tot stand gekomen, beiden gebaseerd op het gedachtegoed van oplossingsgericht werken en toegespitst op buurtbemiddeling. In deze blog lees je meer over dit trainingsaanbod voor buurtbemiddelaars: ‘oplossingsgericht werken voor buurtbemiddelaars’ en ‘omgaan met klagende bewoners’

oplossingsgericht werken voor buurtbemiddelaars

Oplossingsgericht werken voor buurtbemiddelaars – De kunst van het vragen stellen

Oplossingsgericht werken, deze term roept soms vragen op. Als buurtbemiddelaar kom je toch juist niet met oplossingen. Dat klopt helemaal! Met de term oplossingsgericht wordt de denkrichting bedoeld. Denk je in oplossingen of denk je in problemen?

Vanuit het oplossingsgericht werken help je bewoners om hun aandacht vanaf de huidige situatie; de problemen met de buren, te richten op de gewenste situatie;  hoe willen ze deze problemen opgelost zien. Het belangrijkste middel om bewoners te helpen deze switch te maken is het stellen van vragen.

Het stellen van de juiste vragen:  Elk gesprek vaart er wel bij. Het stellen van de goede vragen start bij een oprechte intentie om te willen helpen en een basishouding van Niet-Weten. Maar het aannemen van vasthouden van deze houding is nog niet eenvoudig. Daarom gaan we hiermee aan de slag.

In deze training leer je het 6-staps oplossingsgericht gespreksmodel kennen. Een gespreksstructuur die jou helpt om spontaan de juiste oplossingsgerichte vraag op het juiste moment te stellen. Daarnaast leer je allerlei soorten vragen toepassen zoals de copingvraag, de perspectiefwisseling, de schaalvraag en de wondervraag. Ook leer je oplossingsgerichte vaardigheden inzetten in het bemiddelingsgesprek.

Wat je aandacht geeft dat groeit

Geef je aandacht aan problemen, dan groeien de problemen

Geef je aandacht aan oplossingen,  dan groeien de oplossingen

Lees meer over deze training

Omgaan met klagende bewoners

Wie kent ze niet. Bewoners die van klagen hun beroep gemaakt lijken te hebben. Ze zien zichzelf niet als onderdeel van het burenprobleem en vinden dat de andere partij de enige is die moet veranderen. Vaak geloven ze helemaal niet meer dat de situatie nog opgelost kan worden. Ze hebben de neiging om zwart te kijken, alles door een negatieve bril te zien en hebben geen oog meer voor wat er wel goed gaat.

Help deze bewoners om weer regie over de situatie te ervaren. Leer je eigen reacties op dit type bewoner kennen en omzetten in een effectieve manier van aansluiting maken en ondersteunen. Leer welke vragen en interventies helpen om deze bewoners in beweging te brengen. Leer het 6-staps model van oplossingsgericht werken toepassen op een klagende bewoner en help hem om te stoppen met klagen en een klanttypische houding aan te nemen.

Alvast een tipje van de sluier: Erkennen, erkennen en nog eens erkennen.

Als je kijkt naar wat je niet wilt,  dan zie je problemen

Kijk je echter naar wat je wel wilt,  dan zie je mogelijkheden

Lees meer over deze training

Volg deze trainingen ook online

Van dit trainingsaanbod voor buurtbemiddelaars is binnen enkele weken ook een onlineversie beschikbaar op e-buurtbemiddeling. Wil je jouw buurtbemiddelaars de mogelijkheid bieden om zich in hun eigen tijd en in hun eigen tempo verder te ontwikkelen, biedt hen dan dit alternatief.

neem contact op met de trainer