Heb jij behoefte aan de uitbreiding van diensten van jouw buurtbemiddelingsproject?

Lees op deze pagina meer over de trainingen die jullie buurtbemiddelingsproject kunnen helpen om uit te breiden met extra diensten naast buurtbemiddeling, zoals telefonische gesprekken, coaching, bewonersbrieven en pendelbemiddeling. Zo kun je de bewoners in jullie gemeente(n) toch ondersteunen wanneer een regulier buurtbemiddelingstraject niet mogelijk/niet passend is.

Ook kan ik jou als coördinator helpen om een plan te maken om jullie menukaart met diensten van buurtbemiddeling als project uit te werken en hoe je jouw stuurgroep/financiers mee krijgt in dit plan van uitbreiding.

Trainingen in aanvullende diensten van buurtbemiddeling

Coaching is een waardevolle aanvulling of alternatief als bemiddeling niet mogelijk is of niet heeft geholpen. Het zet een proces in gang waardoor bewoners anders met de situatie om kunnen gaan. De coachtrainingen voor buurtbemiddelaars leren een coachende houding en coachtechnieken aan die bemiddelaars kunnen inzetten om bewoners hierbij te helpen. Lees meer

Pendelbemiddeling is een waardevolle aanvulling voor de gereedschapskist van jouw bemiddelaars, wanneer bewoners niet met elkaar gesprek willen of kunnen.  Wanneer je merkt dat beiden toch ergens een motivatie hebben om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kan pendelen een goed idee zijn. Een bemiddelaar die pendelt bezoekt bewoners (samen met zijn medebemiddelaar) meerdere keren om hen te helpen dichter bij een oplossing te komen. Dit doet hij niet door inhoudelijke boodschappen over te brengen, maar door aan beider zijden emoties en behoeften te verhelderen. Ook maakt hij een vertaling naar positieve intenties, abstracte belangen en algemene waarheden die hij over een weer deelt, zodat er meer begrip en een positievere vibe tussen beiden kan ontstaan. Soms wordt een gezamenlijk gesprek toch mogelijk, wat dan ook zeker wordt aangemoedigd. Ook komt er vaak meer rust en begrip en de motivatie om praktische oplossingen te treffen. En deze training leren jouw bemiddelaars welke technieken ze toe kunnen passen om dit te bereiken en gaan ze praktisch aan de slag om zich deze technieken eigen te maken.

Schrijf het van je af! In deze training leer je bewoners ondersteunen in het op papier zetten van hun emoties en beleving over de burensituatie. Je ervaart zelf ook de helende werking van schrijven. Vervolgens leer je hoe je bewoners kunt begeleiden om hun wensen aan de buren te verwoorden in een hartelijke brief aan de buren. Lees verder

De huidige situatie zorgt er voor dat je (soms) niet bij bewoners op bezoek mag of kan. In deze training leer je hoe je bewoners telefonische ondersteuning kunt bieden. Afhankelijk van de wensen van jou als coördinator ligt de focus op het inzicht geven in de (eigen rol) in de situatie en het anders omgaan hiermee (zonder perspectief op een bemiddelingsgesprek) of de telefonische intake als voorbereiding op ene mogelijk bemiddelingsgesprek. We zoomen hiervoor, naast gesprekstechnieken, in op de verschillen tussen face to face en telefonische ondersteuning en hoe je deze kunt overbruggen. Deze training kan tevens via zoom gegeven worden.

Ondersteuning in de uitbreiding van je menukaart

De uitbreiding van de diensten van buurtbemiddeling is gebaat bij een bewuste implementatie. Of dit nu gaat om de aanpassing/uitbreiding van jouw aanbod door de huidige coronasituatie of om de doorontwikkeling van jouw project.

Het inspelen op er wel mogelijk is in de coronaperiode kan bijvoorbeeld aan de hand van een menukaart die weergeeft op welke manier de gesprekken wel mogelijk zijn. Denk hierbij aan:

  • Intake telefonisch, in wijkhuis, stoepgesprek wandelgesprek of parkgesprek
  • Bemiddeling in wijkhuis of in de vorm van een wandel op parkgesprek
  • Ondersteunen bewoners met een schrijven van een brief
  • (Telefonische) coaching en (telefonisch) pendelen

Ik kan bijvoorbeeld samen met jou een bemiddelaars een bijeenkomst faciliteren, waarin we met elkaar de menukaart samenstellen en bemiddelaars aan kunnen geven op welk vlak zij training of begeleiding nodig hebben. Die training/begeleiding kunnen we indien gewenst ook gezamenlijk vormgeven.

diensten van buurtbemiddeling

Ondersteuning in de doorontwikkeling van jouw buurtbemiddelingsproject

Ik heb uitgebreide ervaring met de doorontwikkeling van buurtbemiddelingsprojecten, waardoor ik je zowel vanuit kennis als ervaring kan helpen met een gedegen plan waarin je het commitment van je buurtbemiddelaars én jouw stuurgroep een passende rol krijgen. Hierbij werk ik graag met 4 verschillende levels van ondersteuning:

  • Level 0: preventieve ondersteuning bijvoorbeeld voorlichting aan nieuwkomers in samenwerking met vluchtelingenwerk
  • Level 1: regulier buurtbemiddelingstraject
  • Level 2: regulier traject met maatwerk bijvoorbeeld bemiddeling met een woonbegeleider erbij
  • Level 3: aanvullende diensten zoals coaching, pendelbemiddeling en warme brieven

Trainingen afgestemd op jouw behoeften en die van je team

De precieze invulling van iedere training en ieder begeleidingstraject wordt vastgesteld op basis van de wensen en behoeften van de coördinator buurtbemiddeling. Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan nu contact op met Pascal Vos

neem contact op