Schrijf het van je af!

en schrijf een positieve brief aan de buren

Wanneer een buurtbemiddeling vastloopt omdat een van de partijen niet in gesprek wil, of de bemiddeling niet leidt tot een (volledige) oplossing geeft dat bewoners en bemiddelaars vaak een onvoldaan gevoel. Wat is er dan nog mogelijk om een verandering in de burensituatie op gang te brengen? Schrijf het van je af! Het schrijven van positieve brief aan de buren is een middel, waarmee een van beide buren het initiatief neemt om de situatie toch in beweging te brengen

een praktische workshop van 1 dagdeel die bemiddelaars voorbereid om bewoners ondersteuning te bieden bij het schrijven van een brief aan de buren.

schrijf het van je af- inzicht trainingen

Stap 1

bewoners zetten hun emoties en frustraties over de burensituatie op papier

Het op papier zetten van de eigen beleving van de situatie werkt op zichzelf al helend. Het schrijven met een pen op papier zorg voor een activering van beide hersenhelften en zorg zowel voor acceptatie van de situatie, verwerking van emoties als van verheldering van de eigen rol in de situatie. Middels een schrijfoefening ervaren bemiddelaars zelf dit effect. Ze krijgen inzicht in de positieve effecten van het van je af schrijven. Daarnaast leren ze hoe ze bewoners kunnen voorbereiden om de situatie op papier te zetten.

Stap 2

Bewoners schrijven met hulp van de bemiddelaars een positieve brief aan de buren.

Bemiddelaars leren bewoners te begeleiden in het schrijven van deze brief aan de buren.

Een belangrijk kenmerk van een brief is dat lezer en ontvanger zich niet op dezelfde plaats bevinden. De het moment van lezen en schrijven verschilt van elkaar. Bemiddelaars krijgen inzicht in de  opbouw van positieve brieven, werking van emoties, verlangens en behoeften

bemiddelaars gaan aan de slag met praktische oefeningen o.a. met positief herformuleren en het herschrijven van brieven van buren.

Wil je meer informatie over deze training? neem dan nu contact op