Themabijeenkomst voor vrijwilligers of coördinatoren

Lees op deze pagina meer over de mogelijkheden die ik bied  op het gebied van een themabijeenkomst,  specifiek voor buurtbemiddelaars, vrijwilligers in het algemeen en voor coördinatoren van vrijwilligersprojecten zoals buurtbemiddeling

Staat op jouw volgende bemiddelaarsbijeenkomst een thema centraal?

 • Wil jij graag met je bemiddelaars inzoomen op een bepaald thema?
 • Wil je bijvoorbeeld dat ze meer aandacht voor de nazorg hebben?
 • Wil je weer eens stilstaan bij het binnenkomen bij de tweede partijen?
 • Is het tijd om de gespreks- of vraagtechnieken weer eens op te frissen?
 • Of wil je dat ze minder op de inhoud focussen en meer op de emoties en behoeften die daaronder liggen?

Ik kom graag jouw volgende teambijeenkomst begeleiden rondom een specifiek thema. Ik stem vooraf met je af hoe dat jij de bijeenkomst graag zou willen zien. Ik werk altijd met veel aandacht voor de ervaringen van de bemiddelaars. Deze koppel ik dan aan de theorie die ik voor die avond heb voorbereid. Ik nodig bemiddelaars steeds uit om met ideeën en voorbeelden te komen, en zo bouwen we samen de inhoud van de bijeenkomst op. Ik betrek jou als coördinator actief hierbij, en check of de kader die er rondom het thema aan de orde komen, passend zijn bij de werkwijze van jou buurtbemiddelingsproject. Achteraf ontvang je van mij een hand-out afgestemd op theorie, tips en tools die gedurende de bijeenkomst besproken zijn.

Thema’s voor bijeenkomsten voor buurtbemiddelaars

Mogelijke thema’s voor een verdiepende teambijeenkomst:

 • Telefonische coaching/intakes
 • Haal meer uit de intakes
 • Binnenkomen bij de tweede partij
 • In verbinding tijdens het bemiddelingsgesprek
 • Het stellen van krachtige vragen
 • Emoties en basisbehoeften
 • Aandacht voor de nazorg

Staat de volgende bijeenkomst met jouw vrijwilligers een thema centraal?

Denk eens na over de invulling van de volgende teambijeenkomst met je vrijwilligers. Maak er een themabijeenkomst van en kies in thema waarop zij zich graag ontwikkelen! In overleg met jou stel ik graag een themabijeenkomst voor je samen. Enkele voorbeelden:

 • De opbouw van de intake (voor ondersteunende en coördinerend vrijwilligers)
 • Signaleren achter de voordeur
 • Gespreksvaardigheden voor vrijwilligers
 • Je grenzen bewaken als vrijwilliger
 • Omgaan met heftige emoties
 • Flow voor vrijwilligers

Staat op jouw volgende bijeenkomst met collega-coördinatoren een thema centraal?

Als coördinator buurtbemiddeling loop je regelmatig tegen thema’s aan waarop je moet anticiperen.

Bijvoorbeeld:

 • Hoe kan ik mijn vrijwilligers gemotiveerd houden?
 • Hoe kan ik meer vrijwilligers aantrekken tot mijn team?
 • Hoe organiseren we de vrijwilligersbijeenkomsten of intervisies?
 • Hoe ga ik om met de grotere complexiteit van problematiek achter de voordeur?
 • Wat is onze visie en missie en hoe sluit deze aan bij de organisatie waar ik voor werk?
 • Hoe kunnen wij de onderlinge samenwerking verbeteren, zodat we hier mee uithalen, liefst in minder tijd?

Vaak is er tijdens het teamoverleg te weinig tijd om de diepte in te gaan op deze onderwerpen. Misschien mis je ook de kennis en heb je te weinig tijd om je hier echt in te verdiepen. Ik help jou en je collega’s graag op weg met een thema-bijeenkomst rond deze thema’s. In de jaren die ik actief was als coördinator buurtbemiddeling en coördinator bij andere vrijwilligersprojecten hebben deze vragen mij ook regelmatig bezig gehouden. Als trainer en coach heb ik me nog verder in deze materie verdiept. deze kennis en ervaring wil ik graag delen

De opbouw van een themabijeenkomst voor coordinatoren

De inhoud van de bijeenkomst stel ik in overleg op maat voor jullie samen, binnen het tijdskader dat jullie ervoor beschikbaar hebben. Zowel een uur als een hele dag behoort tot de mogelijkheden. De bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk er op gericht zijn on ervaringen uit te wisselen. Ik zal deze ervaringen kaderen en koppelen aan een theoretisch kader en jullie helpen je kennis en vaardigheden te verdiepen.  Ik help jullie om zo veel als mogelijk direct aan de slag te gaan met de uitwerking van het thema binnen jullie organisatie(s). Indien gewenst plannen we ook een vervolgbijeenkomst. Waar mogelijk en gewenst sluiten we de bijeenkomst af met een concreet actieplan

Meer weten over de mogelijkheden?

Heb jij zin om samen aan de slag te gaan rond een bepaald thema? Met je vrijwilligers of met je collega’s? Neem dan eens contact met mij op om samen ideeën op te doen en de mogelijkheden te bespreken.

neem contact op